Dạy học qua truyền hình môn Toán lớp 8 ngày 20/3/2020: Phương trình chứa ẩn ở mẫu