Dâng hương và kết nạp Đoàn, tham quan tại di tích Nhà tù Hoả Lò

Ba em đội viên ưu tú được dự lễ dâng hương và kết nạp Đoàn, tham quan tại di tích Nhà tù Hoả Lò. Chương trình do Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức.
1. Phạm Ngọc Khuê -9a1
2..Hoàng Thanh Xuân -9a2
3. Nguyễn Linh Nhi – 9a3