Đại hội chi đội lớp 8A3

Lớp 8A3 tổ chức đại hội niên đội với sự tham gia của toàn thể lớp và cô giáo chủ nhiệm