Đại hội Liên đội trường THCS Lương Yên nhiệm kỳ 2020-2021

Đại hội Liên đội trường THCS Lương Yên nhiệm kỳ 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp!
🌿Đại hội đã bầu ra 9 bạn hs vào Ban chỉ huy liên đội
⭐️ Nguyễn Kiều Trang Anh 8a5- liên đội trưởng
⭐️ Đinh Hoàng Ngọc Linh 8a1
⭐️Nguyễn Ngọc Thái Sơn 8a2
⭐️ Nguyễn Phương Linh 8a4
⭐️Nguyễn Bùi Mỹ Vân -8a6
⭐️Phạm Xuân Phương 7a1
⭐️Đinh Huyền Trang 7a2
⭐️Lã Hoàng Yến 7a4
⭐️Hoàng Hương Giang 7a6