Đại hội Liên đội nhiệm kì 2019-2020 của Liên đội THCS Lương Yên

Đại hội Liên đội nhiệm kì 2019-2020 của Liên đội THCS Lương Yên đã thành công tốt đẹp!