Đại hội chi đội mẫu tại chi đội 7a2 đã thành công tốt đẹp!

Đại hội chi đội mẫu tại chi đội 7a2 đã thành công tốt đẹp!
Chúc cho các chi đội khác làm tốt Đại hội vào thứ6 tuần tới nhé