Đại hội chi bộ trường THCS Lương Yên nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ trường THCS Lương Yên nhiệm kỳ 2020-2022 tổ chức ngày 28/2/2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Ngọc- Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra. Đại hội triệu tập 15 đảng viên trong đó có 14 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Ngoài ra đại biểu được mời dự còn có 3 đồng chí thuộc diện đối tượng phát triển Đảng. Đại hội được nghe đồng chí Đinh Thị Phương Anh – Bí thư Chi bộ đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ trường THCS Lương Yên đồng thời cũng được nghe Chi uỷ kiểm điểm việc  lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  Đóng góp ý kiến với Đại hội là 3 tham luận thật sự chất lượng hiệu quả.  Đại hội đã sáng suốt lựa chọn để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm các đồng chí sau:
1. Đinh Thị Phương Anh – Bí thư Chi bộ
2. Nguyễn Thị Việt Hà -Phó bí thư Chi bộ
3. Trần Hồng Thanh – Chi uỷ viên
100% đảng viên chính thức  biểu quyết nhất trí với Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.