CV 218 UBND Quận Hai Bà Trưng tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19