Cuộc thi “Vẽ bìa sách mà em yêu thích”

 Thư viện trường học lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Nhằm đáp ứng quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin, được hưởng một nền giáo dục có chất lượng và tôn vinh văn hóa địa phương. Thư viện trường học góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực cho học sinh. Tại đây học sinh có cơ hội tham gia tìm kiếm, khám phá thông tin, hình thành kiến thức mới để phục vụ bài học, làm giàu kiến thức cho bản thân. Với mỗi thầy cô giáo, đến thư viên sẽ được sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo vô cùng phong phú để cập nhật thông tin và hoàn thiện kiến thức. Với các nguồn tài liệu sẵn có trong thư viện, giáo viên có thể ra các bài tập phù hợp, yêu cầu học sinh sử dụng thư viện và khai thác các thông tin ở đó để hoàn thành các bài học của mình.

         Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của  thư viên, nhằm dần nâng cao văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh của nhà trường, trường THCS Lương Yên đã chủ động xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể . Đó chính là ngày hội đọc sách với chủ đề : Vẽ bìa sách mà em yêu thích ” do học sinh khối 8 thực hiện.


Giải nhất thuộc về lớp 8A4 với tác phẩm “Tắt đèn – Ngô Tất Tố”

Các lớp khác có tác phẩm như “Chiếc lá cuối cùng”, “Lão hạc”, “Những ngày thơ ấu”…