Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020