Công văn của UBND TP Hà Nội ngày 7/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID 19. Học sinh tiếp tục ôn tập và làm bài tập trực tuyến tại nhà, không tụ tập nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Hy vọng dịch sẽ qua nhanh để chúng ta lại được đến trường.

Công văn của UBND TP Hà Nội ngày 7/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID 19. Học sinh tiếp tục ôn tập và làm bài tập trực tuyến tại nhà, không tụ tập nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Hy vọng dịch sẽ qua nhanh để chúng ta lại được đến trường.