Công văn của SGD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020.