Công văn 862/SGD&ĐT Hà Nội ngày 20/3/2020 tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 5/4/2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐẾN 05/04/2020.
❇Theo công văn số 862 của SGDDT TP Hà Nội ngày 20/3/2020, nhằm phòng, chống lây lan của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khoẻ của học sinh:
🔆HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT CHỦ NHẬT 05/04/2020.
❇Trong thời gian HS nghỉ học, các con sẽ tiếp tục ôn tập kiến thức theo hướng dẫn của GVBM và GVCN.
❇️ Kính đề nghị quý PHHS theo dõi sát sao các diễn biến về dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của TW và các ban ngành liên quan.
❇Trong giai đoạn này, nếu học sinh hoặc người thân trong gia đình có bất cứ biểu hiện nào liên quan đến dịch bệnh, quý PH có thể liên hệ đến đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng chống Covid-19 số 19003228 và thông tin đến GVCN lớp.
Trân trọng cảm ơn.