Cô Nhan Minh Hồng giảng bài : Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Vật lý 6 bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Người đăng: Nhan Minh Hồng vào Chủ nhật, 22 tháng 3, 2020