Cô giáo Nhan Minh Hồng giảng bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Người đăng: Nhan Minh Hồng vào Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020