Chuyên đề Toán lớp 7A5

Ngày 23/02/2019 cô giáo Đỗ Thị Phương Mai dậy chuyên đề cho lớp 7A. Buổi học diễn ra rất sôi nổi