Chuyên đề cấp Quận môn Sinh do cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện

Ngày 14/3/2019 trường THCS Lương Yên đã tổ chức buổi Chuyên đề môn sinh.
Với nhiệt huyết tuổi trẻ và sự ủng hộ của BGH trường. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo đã khẳng định được năng lực chuyên môn qua tiết chuyên đề môn Sinh cấp Quận.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức:

 • Trình bày được các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

2.Kĩ năng :

 • Rèn kĩ năng học tập (tự học,thuyết trình…),kĩ năng quan sát (quan sát,điều tra…)

3.Thái độ:

 • Học sinh có thái độ tích cực,nghiêm túc khi tham gia hoạt động học tập.
 • Có ý thức bảo vệ môi trường; có hành động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

4.Phát triển năng lực:

 • Năng lực tự học
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực tư duy logic
 • Năng lực giải quyết vấn đề.

II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 • Phương pháp trực quan:Tranh,ảnh, video.
 • Phương pháp Trạm.
 • Dạy học hợp tác.

Qua hoạt động các em Giáo dục trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường