Chương trình “Tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên”

Chương trình “Tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên”
Tiến sỹ Phạm Thị Huế – Trung tâm giáo dục kỹ năng sống văn hoá việt đã có buổi giao lưu, chia sẻ với nhiều kiến thức lý thú và bổ ích