Chương trình Tuyên truyền phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tại trường THCS Lương Yên

Ngày 25/10/2019 trường THCS Lương Yên tổ chức Chương trình Tuyên truyền phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.