Chương trình học tập và trải nghiệm của học sinh Lớp 8A3 trường THCS Lương Yên tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Buổi trải nghiệm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của lớp 8A3 do cô giáo Nhan Minh Hồng làm chủ nhiệm không chỉ đem lại cho học sinh hiểu biết sâu sắc về tiến trình phát triển về lịch sử dân tộc, về nền văn hóa, về hiện vật bảo tàng mà từ những hiện vật trưng bày giúp các em hiểu hơn các ứng dụng khoa học trong các hoạt động đã được ông cha ta sử dụng ngày xưa một cách rõ ràng, thiết thực.
Buổi trải nghiệm này có sự khác biệt với các Giờ học lịch sử thông thường, bởi đây là chương trình trải nghiệm có sự phối hợp, đầu tư, nghiên cứu xây dựng nội dung từ cán bộ bảo tàng Lịch sử Quốc gia hướng dẫn các em học sinh tham quan theo chủ đề với các kiến thức khoa học được ứng dụng trong hiện vật của bảo tàng hoặc kiến thức khoa học trong các hoạt động đã được ông cha ta sử dụng ngày xưa.