Chương trình học tập và trải nghiệm của học sinh Lớp 7A2 trường THCS Lương Yên tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia