Chương trình học tập và trải nghiệm của học sinh Lớp 6A4 trường THCS Lương Yên tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia