Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Hai Bà Trưng năm học 2019 – 2020