Chúc mừng đồng chí sinh nhật tháng 9

Ngày 3.9 vừa qua nhà trường đã tổ chức sinh nhât các đồng chí trong tháng 9