Chú ý rửa tay đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID 19.

Chú ý rửa tay đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID 19.