Chiều ngày 01/02/2020 : Cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trường THCS Lương Yên tham gia chiến dịch tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virut Corona gây ra (nCoV)

Chiều ngày 01/02/2020 : Cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trường THCS Lương Yên tham gia chiến dịch tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virut Corona gây ra (nCoV)