Chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, học sinh trên địa bàn TP nghỉ học từ thứ 2 (1/2/2021) đến hết Tết nguyên đán tức thứ 3 (16/2/2021).

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, học sinh trên địa bàn TP nghỉ học từ thứ 2 (1/2/2021) đến hết Tết nguyên đán tức thứ 3 (16/2/2021). PH quản lý và nhắc nhở các con thực hiện phòng dịch nghiêm túc. Kế hoạch học onlinle sẽ triển khai và thông báo sau cho PH và HS.