Các bạn học sinnh tiêu biểu đi dự “Đại hội cháu ngoan Bác Hồ” của quận Hai Bà Trưng