Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng Thành phố Hà Nội về việc: Triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XV năm 2019