Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kì năm học 2020 – 2021 trường THCS Lương Yên

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021, được sự đồng ý của Ban thiếu niên nhà trường, hôm nay ngày 26/09/2020, Các chi đội tổ chức Đại hội Chi đội nhằm tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, đưa ra phương hướng phấn đấu năm học 2020 – 2021 và bầu ra Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kì năm học 2020 – 2021.
☘Đại hội Chi đội cũng là cơ sở định hướng để chọn những bạn hs xuất sắc có khả năng,nhiệt tình trong công tác đội, để tiến tới tổ chức Đại hội Liên đội.
Chúc cho 23 chi đội trong nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu Đại hội đã đề ra!✌️