Bài thơ gửi Mẹ ngày 20/10

                                  Bài thơ gửi Mẹ ngày 20/10

Có phải là lầm lỗi gì đâu
Khi con bước trên đường mình đã chọn
Có lẽ nào mẹ bảo con có lỗi
Khi con khắc trong tim mình câu hát ước mơ xanh
Đường con đi chưa phải đã rất xanh
Có vàng võ của mùa thu rớt lại
Có xám ngắt của mùa đông rơi vãi
Bởi đời thường trần trụi lắm mẹ ơi
Nhưng bước đi con chẳng thể chơi vơi
Khi con có một tình yêu con trẻ
Khi con có rất nhiều bè bạn
Vẫn nuôi tim mình lời hát ước mơ xanh
Thì mẹ ơi hãy hiểu lòng con
Như con hiểu những gì rất qúi
Trong cái vết chân trần trên bục giảng hằn in
Trước mắt con là cả một niềm tin
Đã thắp sáng qua bao mùa phượng vĩ
Được lắng lại trong từng trang giáo án
Bóng lá bàng rợp mát giữa trời trong
Nguyện suốt đời ươm những mầm xanh
Mẹ ơi! Con xin mẹ hãy yên lòng
Đường con đi là hạnh phúc là vinh quang