Bài thể dục liên hoàn 35 động tác danh cho khối 8,9 thực hiện trong 2 tuan (Từ 13/4 đến 25/4) do nhóm GV thể dục trường THCS Lương Yên hướng dẫn.

Bài thể dục liên hoàn 35 động tác danh cho khối 8,9 thực hiện trong 2 tuan (Tu 13/4 den 25/4) do nhóm GV thể dục trường THCS Lương Yên hướng dẫn.

Người đăng: Trường THCS Lương Yên vào Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020