Bài giảng Thể dục lớp 6 tuần 24,25 (Từ 13/4/2020 đến hết 25/4/2020: Bài thể dục tay không do nhóm GV thể dục trường THCS Lương Yên thực hiện.

Bài giảng Thể dục lớp 6 tuần 24,25 (Từ 13/4/2020 đến hết 25/4/2020: Bài thể dục tay không do nhóm GV thể dục trường THCS Lương Yên thực hiện.

Người đăng: Trường THCS Lương Yên vào Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020