Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I.

Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I. Các em học sinh khối 8 học và trao đổi nội dung bài học với cô giáo bộ môn của lớp mình.