BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ THCS “tích hợp GDQP, An ninh”

LớpBài lồng ghép, tích hợpHình thức, nội dung lồng ghép
6Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
 

 

 

 

 

7

 

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng Trang 33 Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Trang 36

Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xãhội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa Trang 33Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
8Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Trang 87

– Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam

Trang 100

– Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
9Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính vin thông

Trang 50

Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo Trang 135Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo Trang 140
Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiu về ngành công nghiệp dầu khí Trang 144

 

ĐỊA LÍ 6

Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18

Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
ĐỊA LÍ 8

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Trang 87

– Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

– Sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam làm dẫn chứng:

+ Bản đồ hành chính Việt Nam có tỉ lệ 1:2.200.000