Bài dự thi Book Review do Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tổ chức của lớp 6A5 – Trường THCS Lương Yên Giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai

Bài dự thi Book Review do Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tổ chức của lớp 6A5 – Trường THCS Lương Yên
Giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai
Alekseyevich Ostrovsky
“…Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…”
 

https://www.facebook.com/TruongTHCSLuongYen/videos/146757824033267