Bài dạy thể dục khối 7 tuần 24,25 (Từ 13/4 đến 25/4): Bài thể dục với cờ do nhóm GV trường THCS Lương Yên thực hiện

Bài dạy thể dục khối 7 tuần 24,25 (Từ 13/4 đến 25/4): Bài thể dục với cờ do nhóm GV trường THCS Lương Yên thực hiện

Người đăng: Trường THCS Lương Yên vào Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020