100% cán bộ, giáo viên trường THCS Lương Yên tham gia tìm hiểu pháp luật đạt kết quả tốt